สถานีวิทยุ บางหลวง FM 96.25 MHz. สถานีวิทยุ บางยี่เรือ FM 93.75 MHz.
ออกอากาศที่ อาคาร ก.วิวัฒน์ 1/28 ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร 0
87-913-2556